Overtrædelse af et afbrændingsforbud kan koste dig en bøde på 2000 kr., men starter det en brand, kan det have store konsekvenser for dig, og i så fald er bøden ikke kun på 2000 kr. 

Følg med på Brandfare.dk

Vi har her lavet et kort resume af, hvad afbrændingsforbud betyder for dig som haveejer.

Hvad betyder afbrændingsforbud for haveejere?

Afbrændingsforbud er et forbud mod brug af ild, varmekilder, lys og fyrværkeri.

 • Brug af grill, hvor der benyttes trækul, -briketter og lignende.
  • Undtagelse for afbrændingsforbuddet gælder, hvor brugen af grill er på et ikke-brændbart underlag, f.eks. ved din egen private bolig, hvis du stiller grillen i forsvarlig afstand fra brændbar vegetation og stråtækte tage. Dog gælder undtagelsen ikke, hvis dine private bolig ligger i skov, et sommerhusområde, i et kolonihaveområder, på campingpladser osv.
  • Undtagelsen gælder også, hvis du bruger en gasgrill og campingudstyr, der bruger gas, dog skal du fortsat sikre, at det foregår i forsvarlig afstand til vegetation.
 • Brug af Bål, herunder bålfade.
  • Her findes ingen undtagelser.
 • Udendørs brug af stearinlys, havefakler, haveblus og lignende. 
  • Her findes ingen undtagelser.
 • Brug af ukrudtsbrændere og terrassevarmere.
  • Her findes ingen undtagelser.

Det betyder, at du indtil afbrændingsforbuddet i din kommune er ophævet, ikke må anvende bålkurv, bålfade, bålgrill, havepejs - heller ikke lukkede ovne og pejse, terrassevarmere og lignende produkter.

Ryg aldrig i naturen. 

Brandvæsenet anbefaler

 • At du altid har vand i nærheden af grillen, når du griller. Det kunne være en håndildslukker, en stor vandkande eller en vandslange.
 • At du aldrig bruger tændvæsker til at tænde grillen med, og hold øje med vinden, når du tænder grillen og/eller hælder varme kul i grillen, så gnister ikke kan flyve over på vegetation eller tag og antænde dette. 
 • Forlad ikke grillen, mens den er tændt.
 • Sluk en åben grill med rigeligt med vand.
 • Lad asken ligge i grillen. Hæld ikke aske i affaldsbeholder eller i naturen. 
 • Bruger du engangsgrill, skal denne slukkes med vand. Brug af engangsgrill på stranden, der ikke er slukket forsvarligt kan tilmed have forfærdelige konsekvenser for små og store fødder, såvel som dyrs poter. 
 • Smid ikke skodder, aske og tændstikker i naturen.

Havepejs regler

Reglerne for Havepejs er de samme som andre typer af åben ild. I nogle områder er der afbrændingsforbud året rundt uanset vejr og vind. Besøg dit lokale brandvæsens hjemmeside for at opdatere dig på reglerne i dit nærområde eller læs mere på beredskabsstyrelsens hjemmeside her.

Denne artikel er ikke en vejledning i, hvordan og hvornår du må afbrænde, men et kort resumé af, hvad et afbrændningsforbud og regler for brug af åben ild og havepejse betyder for dig som haveejer og ejer af produkter, hvor du kan benytte brænde, kul, briketter og lignende såvel som produkter, der bruger gas. 
Du er selv ansvarlig for at holde dig opdateret på reglerne i din kommune.

07. august, 2018 — Henriette Fog